Zmarł mjr Zbigniew ROŻAŁOWSKI

19 października 2013 roku  zmarł w USA  mjr Zbigniew ROŻAŁOWSKI, oficer 7. Pułku Ułanów Lubelskich, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Miał 96 lat.
Zbigniew Rożałowski. (Fot. z 2004 r.)

   Śp. mjr Zbigniew ROŻAŁOWSKI, herbu Gozdawa, urodził się 4 stycznia 1917 roku w Iwanowcach w bardzo patriotycznej rodzinie. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu - XV promocja oficerska im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera, rocznik 1936 - 1938. Po ukończeniu Szkoły otrzymał przydział do 7. Pułku Ułanów Lubelskich, stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. Absolwentów tego rocznika  na podporuczników osobiście promował w Grudziądzu Marszałek Edward Rydz - Śmigły  (15 października 1938 r.).
Ppor.  Zbigniew Rożałowski po promocji w 1938 roku.

   Śp. mjr Zbigniew Rożałowski w kampanii wrześniowej 1939 roku bohatersko walczył wraz z 7. Pułkiem Ułanów Lubelskich w Mazowieckiej Brygadzie Kawalerii. Został ranny. Po wyleczeniu ran wrócił do pułku 1 października 1939 roku. Po klęsce wrześniowej nie złożył  broni i wraz z grupą kawalerzystów z różnych pułków kawaleryjskich przedostał się na Mazowsze i dalej  walczył aż do 1945 roku w konspiracyjnym 7. Pułku Ułanów Lubelskich "Jeleń" Armii Krajowej, zorganizowanym  i dowodzonym przez płk. Veli bek Jedigara (ps. "Damazy"), szefa sztabu Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Po akcji "Burza"  dostał się do niemieckiej niewoli i był więziony do końca wojny w Murnau. Po wyzwoleniu obozu wyjechał  do Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji, wraz z żoną Heleną, udał się na emigrację. W 1948 roku transportem wojskowym Narodów Zjednoczonych przypłynęli, jak wielu innych tułaczy,  do Buenos Aires w Argentynie. Tutaj urodziły się dzieci: Jadwiga i Jerzy. W Buenos Aires brał  czynny udział w działalności patriotycznej Koła 7. Pułku Ułanów Lubelskich, założonego przez znajdującego się także na emigracji w Argentynie płk. Veli bek Jedigara, azerbejdżańskiego i polskiego oficera kawalerii.
    Po 16 latach pobytu w Argentynie, w 1965 roku, wraz  z rodziną wyjechał  do USA i zamieszkał  na Florydzie, w mieście  Ft. Lauderdale.
   Jak pisze córka, Jadwiga Rożałowska - Klimowicz : "W Stanach ciężko pracował wraz z żoną (ponowna trzecia emigracja). Mjr Zbigniew Rożaławski kochał swoją Ojczyznę  Polskę, której nie zapomniał aż do końca swojego długiego życia, a Grudziądz wspominał serdecznie. Póki żyli, miał kontakt z kolegami pułkowymi: Władysławem Parzonką (XV promocja oficerska w Grudziądzu), Veli bek Jedigarem, Stanisławem Szczepkowskim (XV promocja), Stanisławem Kacickim (XVI promocja) i innymi" .
  
 Śp.mjr Zbigniew Rożąłowski uczestniczył (wraz z synem) w pierwszym,  już historycznym, Zjeździe Oficerów Kawalerii Służby Stałej w Grudziądzu w 1989 roku i bardzo interesował się działaniami Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Przekazał także Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu bezcenny zbiór roczników paryskiej "Kultury" z lat 1968 - 2000. Odznaczony był m.in.: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r., Oznaką Pamiątkową 2. Korpusu oraz Odznaką Honorową Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
    Zmarł w USA 19 października 2013 r.
   
    Odszedł jeden z ostatnich rycerzy XX wieku, kawalerzysta, wielki patriota. Cześć Jego Pamięci.

 (Fot. ze zbiorów Jadwigi Rożałowskiej - Klimowicz i Jerzego Rożałowskiego.)

Autor: Karola Skowrońska