Zmarła dr Halina KURNATOWSKA - SŁUŻEWSKA.

Dr Halina KURNATOWSKA - SŁUŻEWSKA urodziła się 30 sierpnia 1921 roku w Nowym Sączu.   Wychowała się w niezwykle patriotycznej rodzinie. Ojciec, płk Tadeusz Kurnatowski był oficerem zawodowym Polskiej Kawalerii i w latach międzywojennych dowodził dwoma pułkami: 17. Pułkiem Ułanów Wielkopolskich w Lesznie (1936 - 1938) i 18. Pułkiem Ułanów Pomorskich w Grudziądzu (od 1.02.1938 r. do 1.08.1939 r.). Wtedy też z rodziną mieszkała w Grudziądzu, tutaj chodziła do Gimnazjum Żeńskiego i spędziła lata młodzieńcze. We wrześniu 1939 roku Ojciec został internowany na Węgrzech i tam zmarł. Osierocona rodzina długo nie znała Jego losu. Halina Kurnatowska okupację spędziła w Wielkopolsce. W 1951 roku ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu i zamieszkała w Śremie. Tutaj, wraz z mężem Tadeuszem Służewskim, też lekarzem (zmarł w 1985 roku) rozpoczęła swoją zawodową i społecznikowską drogę życia. Przez wiele lat była ordynatorem Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Śremie, wychowawcą wielu pokoleń pediatrów. Była także członkiem założycielem śremskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

   Dr Halina Kurnatowska - Służewska  przyjechała ponownie do Grudziądza po kilkudziesięciu latach w  2000. roku na XII Zjazd Kawalerzystów II RP. Przywiozła nieoceniony dar - album z fotografiami z życia 18. Pułku Ułanów Pomorskich z lat 1938 - 1939. Album podarowała ówczesnemu dowódcy Garnizonu i jednostki wojskowej, stacjonującej w historycznej grudziądzkiej Cytadeli, w której w latach międzywojennych stacjonował 18. Pułk Ułanów Pomorskich. Album ten znalazł się na poczesnym miejscu w Sali Tradycji jednostki.Dr Halina Kurnatowska - Służewska wręcza płk. Janowi Nogalowi pamiątkowy, historyczny album. (Grudziądz, 3 września 2000r., XII Zjazd Kawalerzystów II RP, Sale Tradycji Jazdy Polskiej grudziądzkiego Muzeum im. ks. dra Władysława  Łęgi).


   Podczas tamtego pierwszego spotkania w 2000 roku dowiedzieliśmy jak wyglądało codzienne życie w murach potężnej grudziądzkiej Cytadeli, otrzymaliśmy wiarygodne i osobiste wspomnienia o pięknym międzywojennym Grudziądzu, wspomnienia o Gimnazjum Żeńskim im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej, do którego uczęszczała Pani Halina. To były niezwykłe wspomnienia i długie rozmowy z żyjącymi jeszcze oficerami 18. Pułku Ułanów. Okazało się także, że do Grudziądza przyjeżdża na Zjazdy z Londynu Tadeusz Ostrowski, syn oficera 18. Pułku Ułanów, rtm. Tadeusza Ostrowskiego (seniora), który jako mały chłopiec też mieszkał na terenie koszar. Snuli wspomnienia i co roku odwiedzali twierdzę.

  21 sierpnia 2005 roku na XVII Zjeździe dr Halina Kurnatowska - Służewska została członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

  Natomiast podczas XXII Zjazdu, który dobył się w Grudziądzu w 2010 r. w 90. rocznicę powstania Centralnej Szkoły Jazdy (późniejsze Centrum Wyszkolenia Kawalerii), 90. rocznicę ustanowienia Święta 18. Pułku Ułanów Pomorskich i 20. lecie nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2  im. tego bohaterskiego Pułku - dr Halina Kurnatowska - Służewska pełniła rolę Gospodarza Cytadeli, wraz z płk. Grzegorzem Mosiołkiem, ówczesnym dowódcą grudziądzkiego Garnizonu i Panem Tadeuszem Ostrowskim. Otrzymała symboliczny klucz od bram twierdzy i została matką chrzestną sztandaru gdańskiego Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich.

       
                                                                                    

  Honorowi Gospodarze Cytadeli przed "błękitnymi ułanami" z kpt. A. Makowskim i z Dowódcą grudziądzkiego Garnizonu, płk. G. Mosiołkiem.


                          

Dr. Halina Kurnatowska - Służewska podczas poświęcenia sztandaru Klubu Kawaleryjskiego im.18. Pułku Ułanów Pomorskich z prezesem Klubu Sławomirem Ziętarskim i ks. kapelanem ppłk. Piotrem Gibasiewiczem w grudziądzkim Kościele Garnizonowym.  

                                                   
  Przed tymi wydarzeniami pisała do Fundacji: "Muszę się do roli Honorowego Gospodarza na terenie Cytadeli przygotować! Dziękuję wam wszystkim za szczególne wyróżnienie i zaszczyt, jaki mnie spotkał. Za kilka dni napiszę jakie "niespodzianki" dla Was przygotowałam". 

   Na XXIII Zjazd, w 2011 roku, już nie przyjechała, ale była z nami sercem i myślami.


  Zmarła 17 kwietnia 2012 r. w Poznaniu. Wiadomość o śmierci śp. dr Haliny Kurnatowskiej - Służewskiej wielce nas zasmuciła. Pogrzeb  odbył się 20 kwietnia w Śremie z udziałem kilkuset mieszkańców, w obecności najbliższej rodziny: Syna Wojciecha, wnuków, prawnuków i innych krewnych. W uroczystościach  żałobnych uczestniczyła delegacja z Grudziądza: dr. Jerzy Krzyś, przewodniczący Rady Fundacji, Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji, Maria Kaczorowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich z młodzieżą gimnazjalną, mjr Andrzej Makowski, komendant grudziądzkiego Garnizonu. Z Gdańska była delegacja Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich: Sławomir Ziętarski, prezes Klubu, Roman Majewski i Piotr Torłop, członkowie Klubu.

  W Farze żegnał tę wybitnie zasłużoną lekarkę, mieszkankę Śremu i parafiankę ks. proboszcz, który w pięknych słowach nakreślił Jej długie życie, poświęcone drugiemu człowiekowi. Mówił także o Jej kawaleryjskich "korzeniach", o patriotyzmie wpojonym w rodzinie z tymi tradycjami, wspominając Ojca płk. Tadeusza Kurnatowskiego. Przy trumnie, stały dwa poczty sztandarowe: Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Gdańska oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądzu. 


                 

                            Poczty sztandarowe z Gdańska i Grudziądza.                                                       

  

   Śp. Halina Kurnatowska - Służewska pochowana została na cmentarzu przy kościele farnym. Nad Jej grobem przemawiało wiele osób, podkreślając i jednoczenie dziękując za wiele lat pracy w śremskim szpitalu, za oddanie, za wielkie serce i za miłość, jaką otaczała szczególnie chore, oddane pod jej opiekę medyczną dzieci.

                                                                      

  

Ostatnie pożegnanie śp. dr Haliny Kurnatowskiej - Służewskiej.


  Pożegnałam Zmarłą w imieniu grudziądzkiej delegacji, mówiąc o związkach, jakie miała z Grudziądzem, o jej przyjazdach, o przekazywaniu tych wartości, które są ważne i nieprzemijające. Przeczytałam także żałobny adres od Tadeusza Ostrowskiego i Jego żony Hanny: "Z ciężkim sercem przyjęliśmy tę niezmiernie smutną wiadomość o śmierci mojej miłej młodszej współmieszkanki naszej przedwojennej Cytadeli, z którą łączyły nas te same sentymenty i wspomnienia lat dziecięcych. Teraz myślę z żalem, że nie będziemy mogli dzielić się obrazami pamięci z czasów wspaniałej "Błękitnej Osiemnastki" i ze smutkiem myślę jak już niewiele osób pozostało na tym świecie, które te czasy pamiętają".

 Śp. dr. Halina Kurnatowska - Służewska była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadała odznakę Bene Meritus i tytuł  Medicus Nobilis.. Miała także Honorową Odznakę Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Cześć Jej Pamięci!

Autor: Karola Skowrońska