Zmarł płk Antoni ŁAWRYNOWICZ.

           Śp. płk Antoni ŁAWRYNOWICZ urodził się 22 kwietnia 1918 roku w Wilnie,
zmarł 30 maja 2012 roku w Warszawie.    W Wilnie ukończył Gimnazjum i pragnieniem Jego było dostanie się do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1938 roku zameldował się w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii i w 1939 roku ukończył słynną Alma Mater Polskiej Kawalerii z przydziałem do 3. Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.Podchorąży Antoni Ławrynowicz w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii.
Grudziądz, 1939 r.

    W kampanii wrześniowej walczył od 1 września 1939 r. do kapitulacji pod Kockiem 6 października. 3.Pułk Strzelców Konnych był ostatnim pułkiem, który kończył kampanię 1939 roku w szyku konnym. Pod Kockiem dostał się do niemieckiej niewoli. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. Pracował w instytucjach związanych z budownictwem. Włączył się w działalność Stowarzyszenia Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej, które utworzyło w Wieży Kościoła Św. Anny Salę Rycerską. Był jej wieloletnim kustoszem. W Sali tej zgromadzono niezwykle cenne zbiory dot. polskiej kawalerii. Zbiory pochodziły z darów i darowizn przedwojennych kawalerzystów. W 1995 roku, także dzięki staraniom Pułkownika i Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej zbory te trafiły w całości do Grudziądza i są aktualnie w zbiorach Muzeum im. ks. dra. Władysława Łęgi.
    Śp. Płk Antoni Ławrynowicz był jednym z inicjatorów i organizatorów I Zjazdu Oficerów Kawalerii Służby Stałej, który odbył się w Warszawie i w Grudziądzu w 1989 roku. Był jednym z kawalerzystów, którzy postanowili powołać w Grudziądzu Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i od 1991 roku był członkiem Rady Fundacji, przez kilka lat pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Służył zawsze swoją wiedzą i radą. Był na 22 (z 23) Zjazdów Kawalerzystów II RP. Przez wiele lat przyjeżdżał do Grudziądza w mundurze i wprowadzał poczty sztandarowe, w tym poczet 3. Pułku Strzelców Konnych

Antoni Ławrynowicz wprowadza poczty sztandarowe do kościoła p.w. Krzyża Świętego. Grudziądz, II Zjazd Kawalerzystów II RP , 1990 r.

   

Podczas kolejnych Zjazdów, każdego roku płk A. Ławrynowicz, wraz z kolegami składał kwiaty przy obelisku upamiętniającym Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii i na grudziądzkim Rynku przy Pomniku Żołnierza Polskiego, dzielił się z uczestnikami Zjazdów swoimi wspomnieniami z Grudziądza. VII Zjazd Kawalerzystów II RP, Grudziądz 1995 r. Pierwszy z lewej Antoni Ławrynowicz.


    W historycznych koszarach księcia Józefa Poniatowskiego odbierał, wraz z innymi absolwentami CWK odznaki i upominki. Dzielił się z młodymi oficerami 8. Grudziądzkiego Pułku, a potem Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego swoimi doświadczeniami wojennym (walczył w Grupie Operacyjnej "Zaza" dowodzonej przez patrona Batalionu).W koszarach księcia Józefa  Poniatowskiego odznaki 8. Pułku Walki Radioelektronicznej z rąk dowódcy płk. Andrzeja Skorackiego odbierają (od lewej): A.Ławrynowicz, Antoni Antoniewicz (16. p. uł.), Jerzy Nawrocki (14.p.uł , Witold Szaniawski (7. p.uł.) i Władysław Janiszewski.(4.psk). VIII Zjazd Kawalerzystów, Grudziądz 1996 r.

    

  Z radością spotykał się w Grudziądzu z kolegami z różnych stron kraju i świata, wspominali lata młodości spędzone w Ich ukochanym Grudziądzu, do którego tak chętnie przyjeżdżali mimo podeszłego wieku i trudów podróży.Na grudziądzkim Rynku Antoni Ławrynowicz z kolegami. Od lewej: Andrzej Kamieniecki (2.p.uł,), Władysław Janiszewski (4.psk), Antoni Antoniewicz (16.p.uł.). X Zjazd Kawalerzystów II RP , 1998 r.


    Przywoził cenne zbiory do Sal Tradycji Jazdy Polskiej. Podczas kolejnych Zjazdów był inicjatorem wielu przedsięwzięć realizowanych przez Fundację.


            

                  XIII Zjazd w 2001 roku                                                XIV Zjazd w 2002 roku

       A. Ławrynowicz przekazuje kopię sztandaru 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich i księgę pamiątkową z Sali Rycerskiej znajdującej się do 1994 roku w wieży Kościoła Św. Anny  w Warszawie

 

    W 2003 roku w Grudziądzu, podczas XV Zjazdu Kawalerzystów II RP, Antoni Ławrynowicz wraz z innymi kawalerzystami witał Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta II RP na uchodźstwie, gen. Stanisława Nałęcz Komornickiego, Kanclerza Orderu Wojennego Virtuti Militari, ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego, kolegę z podchorążówki i tego samego rocznika (1939-1939), a także starszego kolegę Olimpijczyka,  gen. Michała Gutowskiego. To było niesamowite spotkanie!XV Zjazd w Grudziądzu w 2003 roku. 


   Jak przystało na urodzonego kawalerzystę, konie  były Jego wielką miłością. Wszak gen. Bolesław Wieniawa Długoszowski pisał "Bo serce Ułana gdy położysz je na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną ... tylko koń"

 


W stadninie Koni Nowe Jankowice. XIX Zjazd, 2007 r.


    W 2008 roku, podczas Jubileuszowego XX Zjazdu osłaniał pękną rzeźbę "Ułan i dziewczyna", która znajduje się na murach Starego Miasta, na wprost Wisły, gdzie na Błoniach Nadwiślańskich odbywały się także w okresie międzywojennym uroczystości, w których udział brali podchorążowie CWK.

                                              

          


        Płk Antoni Ławrynowicz i Pani Justyna Signerska, piękna grudziądzanka, odsłaniają  niezwykłą rzeźbę,  "Ułan i dziewczyna". XX Zjazd 2008 r.  Autorem rzeźby jest artysta Ryszard Kaczor.                           

  Podczas tego wyjątkowego Zjazdu przemawiał do mieszkańców miasta przed defiladą Szwadronu Kawalerii WP i 13. oddziałów ochotniczych kawalerii na Błoniach Nadwiślańskich. 


   


Na Błoniach Nadwiślańskich podczas defilady kawalerii. XX Zjazd 2008 r.

 

   Tego samego dnia płk A. Ławrynowicz dziękował także w imieniu kawalerzystów Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej za organizowanie tych niezwykłych spotkań absolwentów CWK, Ich rodzin, przyjaciół i innych miłośników tej, już historycznej broni.Karola Skowrońska odbiera od płk. Antoniego Ławrynowicza podziękowania i kosz kwiatów dla Fundacji.  XX Zjazd 2008 r.


  Pilnował, aby tradycje polskiej kawalerii były znane i kultywowane przez młode pokolenie Polaków. Każdego roku w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej prosił w imieniu kolegów o modlitwę w intencji poległych, zmarłych, chorych i żyjących kawalerzystów.   W Bazylice Kolegiackiej przed ołtarzem, jak każdego roku ,płk Antoni Ławrynowicz z prośbą o modlitwę w intencji kawalerzystów. XXIiI Zjazd w 2011 roku.


   Przez kilkadziesiąt lat płk  Ławrynowicz Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Kocku i Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w gminie Adamów. Spotykał tam swoich towarzyszy walki, a także  brał udział w spotkaniach z młodzieżą W swoim domu często gościł dzieci swoich kolegów, przyjmował  osoby zainteresowane historią Polskiej Kawalerii i Grudziądzem. 
Pułkownik z mjr. Marianem Michniewiczem, oficerem 5. Pułku Ułanów Zasławskich i Johnem Maksymowiczem (z USA), synem Zenona Maksymowicza, oficera 13. Dywizjonu Artylerii Konnej. Warszawa, październik 2011 r.Kawalerzyści przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. XXIII Zjazd, 2011 rok.
        Przez 22 lata przyjeżdżał do Grudziądza na kolejne Zjazdy Kawalerzystów. W 2011 roku był ostatni raz i już nie przyjedzie... Nigdy o Nim nie zapomnimy.


   Śp. płk Antoni Ławrynowicz odznaczony był m.in. Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem "Pro Memoria", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" Był kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Odszedł bohaterski kawalerzysta, wielki patriota, człowiek wielkiego serca, przyjaciel Grudziądza.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 czerwca 2012 r. w Warszawie. Msza Św. zastanie odprawiona w Katedrze Polowej WP, przy ul Długiej o godz. 12.00, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Bródnowski i o godz. 14.00 pogrzeb.


Fotografie: Piotr Bilski, Gerard Szukay, John Maksymowicz, archiwum Fundacji.

Autor: Karola Skowrońska