Zmarł dr inż. Mirosław HOLEWIŃSKI.

    


     Śp. dr inż. architekt Mirosław Holewiński urodził się 26 sierpnia 1945 roku w Starachowicach.  Był absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie studiował w latach 1964 - 1969. Po ukończeniu studiów pracował w  Zakładzie, następnie Instytucie  Architektury Krajobrazu oraz Samodzielnej Katedrze Teorii Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Był również pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i  Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Przez wiele lat sprawował funkcję kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu.  Był znakomitym znawcą architektury obronnej oraz architektury ziem górskich, miłośnikiem historii.  Jako doskonale wykształcony, wychowujący liczne zastępy młodych ludzi na uczelniach, był wspaniałym źródłem wiedzy o wojskowości II RP, szczególnie kawalerii. Był wieloletnim członkiem Zarządu Koła Pułkowego 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego  w Krakowie i członkiem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu  Pod koniec ubiegłego wieku przeprowadzał rozmowy z żyjącymi autentycznymi ułanami, wiele z nich utrwalał, a nade wszystko zbierał i gromadził pamiątki. Planował opracowanie  tego materiału i opublikowanie w formie książkowej. W pełni tego zamierzenia już nie zrealizował.  W związku z wydawaniem zeszytów Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej 1918-1939, współpracował z redakcją Wydawnictwa przez udostępnianie unikatowych często materiałów, które miał w swoich zasobach. Śp. Mirosław Holewiński w czasie corocznych spotkań członków Koła z okazji Opłatka Pułkowego lub Święta Pułku starał się, by spotkania te były wspomnieniami o Ojcach i Dziadkach służącymi w 8. Pułku, a sam często opowiadał na temat oficera lub ułana, o którym miał wyczerpujące informacje.

                                             

Mirosław Holewiński podczas uroczystości w Czartowcu w 2009 roku, gdzie na cmentarzu    pochowani są ułani 8. Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego, którzy zginęli w czasie potyczek z oddziałami niemieckimi we wrześniu 1939 roku.


     Prowadził także, do niedawna, korespondencję z żyjącymi za granicą żołnierzami 8. Pułku Ułanów. Przez wiele lat redagował czasopismo "Komunikat Koła", który ukazywał się raz lub dwa razy w roku, rozprowadzany w czasie spotkań. W ubiegłym roku, już ciężko chory, przekazał do zbiorów Fundacji w grudziądzkim Muzeum bardzo cenne opracowanie dot. kilkunastu pułków Polskiej Kawalerii wraz z niezwykle cennymi fotokopiami ikonograficznymi, zaopatrzonymi w kompletny, źródłowy komentarz historyczny. Album miał być kontynuowany....


Zmarł 18 maja 2014 roku. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.

Odejście śp. Mirosława Holewińskiego jest dla członków środowiska kawaleryjskiego niepowetowaną stratą.

                                                          Cześć Jego pamięci!Oprac: Kazimierz Tratkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Koło Pułkowe 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego i Robert Wójcik, w imieniu Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.


Fot. ze zbiorów Koła.                                                                                                             


Autor: Karola Skowrońska